Sağ Beyin

Sağ Beyin

Sağ Beyin, Beyin üç katlı zar ile kaplıdır. Beyin de bulunan bu üç katlı zar dıştan içe doğru yer almaktadır.  Beyin de yer alan bu zarlar örümcek zar, sert zar ve ince zar olarak adlandırılmaktadır. Sert zar koruyucu görevindedir. İnce zar kan damarı bakımından zengin olduğu için beyni beslemektedir.  Beyni sarsıntılardan ve darbelerden koruyan bir sıvı bulunmaktadır. Bu sıvı örümcek zar ile ince zar arasında bulunmaktadır. Beyin iki yarım küreden oluşmaktadır. Bu iki yarım küre kafatası içerisine yerleştirilmiştir. Beynin üst kısmı girinti ve çıkıntıdan oluşmaktadır. Beynin yapısında bulunan girinti ve çıkıntılar beynin üst yüzeyinde genişler. Beyin yarım küreleri enine ikiye kesildiğinde iç kısmı ak renkli dış kısmı boz renklidir. Dış kısımda yer alan boz renk kısmında milyonlarca sinir bulunmaktadır.

Son zamanlarda beyin ile ilgili birçok araştırma yapılmaktadır. Bazı kişilerin sağ beyni baskın olurken bazı kişilerin sol beyni baskın olmaktadır.  Bir tarafın baskın olması kişilerin düşünce tarzlarını ve bazı özelliklerini etkilemektedir. Sağ beyin lobları baskın olan kişilerin bazı özellikleri şu şekildedir; Sağ beyin bilgiye bütünsel yaklaşır. Ve olayları bir bütün olarak algılar ve resmin bütünün görür. Resmin bütününe göre hareket eder. Olayların sadece bir yerine yada bir tarafına odaklanmak yerine  bütününe odaklanır. Sağ beyin için resimler ve şekiller çok önemlidir. Olayların ya da durumların tasviri için semboller önemlidir. Sözel ifadeleri gelişmiştir. Sözel ifadelerin yanı sıra müziğe önem verirler. Dokunarak öğrenmeye önem verirler ve vücut dili önemlidir. Sağ beyni baskın olan kişiler sezgilerine çok önem vermektedir. Sezgicidir ve aldığı kararlarında sezgiler büyük bir önem sahiptir. Duygusal tarafı  ağır basmaktadır. Etrafındaki eşyalarla birebir dokunarak iletişim kurmaya çalışırlar. Duygusal üretici taraftır. Şiire ve hayallere ilgilidir. Ayrıca vücudun sol tarafında bulunana duyusal organları kontrol etmektedir.

Sağ beyin özellikleri şu şekilde sıralanabilir,
 • Sözsel ifadeler dışında müziğe, dokunmaya ve vücut diline tepki verir.
 • Bilgiyi bir bütün olarak ve resimlerle işler. Tasvir ve semboller kullanılır, resimlere ve renklere tepki verir.
 • Nesneler arasında soyut değil somut tepki verir. Yani 5 duyu organıyla algılanabilecek ilişkiler kurar. Sezgici bir özelliği taşır. Yani hislerini ve ön sezgilerini takip eder. Yaşadığı olayları bu sezgilere göre yorumlar. Sağ beyin duygusal ve üretici taraftır.
 • Görerek ve duyarak öğrenir. Beynin sağ tarafı vücudumuzda sol tarafı yönlendirir. Yani vücudumuzun hareketlerini kontrol eder.
 • Hayaller, şiirler ve mecaz beynin sağ tarafında gelişir. 
 • Uzaysal ilişkilerle ilgilenir.
 • Beynin sağ tarafı işitme, koklama, tat alma gibi hissetme duygusal işlevleri gerçekleştirir. 
 • Sağ beyin parçaya değil bütüne odaklıdır. 
 • Müzikal, ritmik duyular bu loblar da gerçekleşir. 
 • Yaratıcıdır.
 • Hatırlatıcı ve hatırlatma özelliğine sahiptir
 • Subjektiftir.
 • Duygusaldır.
 • Daha az risk alır ve daha az kontrollüdür.
 • Yüzleri ve mekanları tanır.
 • Genellikle yazılı olan talimatları uygular.
 • Problemleri parça parça değil bütünden bakarak çözmeye çalışır.
 • Hazır çizimleri ve nesneleri kullanır.
 • Eş anlamlı ifadeler kullanılır.
 • Sezgiseldir.
 • Ortak ve benzer nitelikleri arar.
 • Bütünsel olmayı tercih eder.
 • Duyguları serbest bırakır 
 • Duyu organlarıyla hissederek öğrenir.
 • Sözün içeriğinden çok nasıl söylendiğine bakar.
 • Birçok fikri aynı anda algılar.
 • Zaman kavramı ile ilgilenmez.
 • Organizedir. 
 • Öncelik sıralaması yapamadığından, genellikle dürtülerini kullanır.
 • Önce bütünü sonra detayı görür.
 • Aletleri ve yeni şeyler kullanım kılavuzu olmadan kullanmayı tercih eder.işte bu yukarıda saydığımız sağ beyin özellikleridir.
Son Güncelleme : 29.11.2018 02:31:11
Sağ Beyin ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Sağ Beyin Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Sağ Beyin"
Geometrik bir cismin 3 boyutlu olarak algılanmasını sağlayan kısım beynin sol tarafı değil miydi? Yani matematiksel konularda genellikle sol beyin işlev görüyor diye biliyordum. Sağ beynin böyle bir görevi var mı?
Sudenaz . 09.09.2018 14:14:10
CEVAP YAZ
Beyin Ödemi
Beyin Ödemi
Beyin ödemi, beyin hücreleri arasında sıvı toplanması veya beyin ödemi su ve sodyum içinde ki artma sebebiyle beyin hacminin büyümesi olarak da ifade edilebilir. Hastalık ile ilgili belirti çok azdır ya da yoktur denilebilir. Fakat durum ciddileştiği...
4 Evre Beyin Tümörü
4 Evre Beyin Tümörü
4. Evre beyin tümörü: Beyin tümörü kafatası içerisinde bulunan beyinde hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucunda oluşmasıdır. Beyinde anormal ve hızlı bir şekilde büyüyen tümör kişide beyin tümörü veya beyin kanseri olarak adlandırılan v...
Beyinde Leke
Beyinde Leke
Beyinde leke, genellikle beyaz renk olarak karşımıza çıkan bir durumdur. Günümüzde gittikçe görülme sıklığı daha da artan bu rahatsızlık, özellikle yaşlılarda meydana gelen bir durumdur. Ortaya çıktığı andan itibaren yavaş yavaş insanlarda ciddi raha...
Beyin Küçülmesi
Beyin Küçülmesi
Beyin küçülmesi, sadece ülkemizde değil dünyada sık karşılaşılan bir durumdur. Özellikler yaşı ilerlemiş olan ve yaşlı grubuna giren insanlarda bu hastalık ortaya çıkmaktadır. Beyim küçülmesi, aslında birçok zaman hastalık olarak karşımıza çıkmaktadı...
Beyin Ameliyatı Sonrası Ödem
Beyin Ameliyatı Sonrası Ödem
Beyin ameliyatı sonrası ödem, Deri ve diğer dokular arasında hücrelerin fazla su tutması neticesinde oluşan şişliklere ödem denilir. Ameliyat sonrasında oluşan ödem,vücudun gösterdiği dışa dönük bir belirtisidir. Bu ödemlerin olma nedenleri beslenme ...
Beyinde Kireçlenme
Beyinde Kireçlenme
Beyinde kireçlenme, özellikle yaşı ilerlemiş olan insanlarda meydana gelen bir durumdur. Yaşlı insanlarda son derece yaygın bir şekilde meydana gelen bu durum birçok kişide gizliden gizliye vardır. Fakat bazı insanlarda meydana gelen beyin kireçlenme...
Beyin Tümörü Evreleri
Beyin Tümörü Evreleri
Beyin tümörü evreleri: kişinin yaşam sürecini ve tedavisini belirlemektedir. Beyin tümörü kafatası içerisinde fakat beyin dokusu dışında gelişen tümörlerdir. Beyin tümörleri kafatası içerisinde büyüyerek kafatasına baskı yapmaktadır. Beyin tümörleri ...
Beyinde Kan Pıhtılaşması
Beyinde Kan Pıhtılaşması
Beyinde Kan Pıhtılaşması; Herhangi bir sebeple kan çıkışı meydana geldikten daha sonra kan akışını engellemek kan kaybını önleyebilmek için meydana gelen jel biçimindeki kan peltesidir. Bu işlem normalde vücudun sigortasıdır; fakat, beyinde kan p...
Beyin Omurilik Sıvısı Akması
Beyin Omurilik Sıvısı Akması
Beyin omurilik sıvısı akması, insanlarda özellikle çocukluk dönemleri olmak üzere her yaşta görülebilecek bir durumdur. Tıbbi olarak bu durum farklı şekillerde isimlendirilmiştir. Bu isimlerden en çok kullanılanı ise "Hidrosefali" dir. Hidrosefali di...
Hipoksik Beyin
Hipoksik Beyin
Hipoksik beyin; Beynin normal olan fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için sürekli olarak ihtiyaç duyduğu oksijenin yokluğu durumlarında meydana gelir. Hipoksik beyin, kişide oksijenin kısmen yokluğunu ifade etmektedir. Kişilerde oksijenin yoksunlu...
Beyin Kanaması Ameliyatı
Beyin Kanaması Ameliyatı
Beyin kanaması ameliyatı, beyin kanaması ameliyatı konusuna başlamadan önce, tıbbi açıdan beyin kanamasının tanımı ile başlayalım konumuza. Beyin kanaması, beyni besleyen damarların birisinden veya birkaç tanesinden çeşitli sebeplerden dolayı kanın d...
Doğuştan Beyinde Kist
Doğuştan Beyinde Kist
Doğuştan beyinde kist, Beyin ve omuriliğin çevresinde bulunan bir zar bulunmaktadır. Bulunan bu zara mikroskop altında bakıldığı takdirde örümcek ağına benzer bir görüntü görülür. Bundan dolayı buradaki zara araknoid yani doğuştan beyinde kist adı ve...

 

Beyin Ödemi
4 Evre Beyin Tümörü
Beyinde Leke
Beyin Küçülmesi
Beyin Ameliyatı Sonrası Ödem
Beyinde Kireçlenme
Beyin Tümörü Evreleri
Beyinde Kan Pıhtılaşması
Beyin Omurilik Sıvısı Akması
Hipoksik Beyin
Beyin Kanaması Ameliyatı
Doğuştan Beyinde Kist
Beyin Sapının Görevleri
Beyinde Damar Genişlemesi
Beyin Lobları
Beyin Ameliyatı Sonrası
Düşme Sonucu Beyin Kanaması
Bebeklerde Beyinde Kist
Beyinde Sıvı Birikmesi
Çocuklarda Beyin Kanaması
Akciğer Kanseri Beyin Metastazı Ölüm
Beyinde Kitle Ameliyatı
Beyinde Lezyon
Beyin Zonklaması
Beyin Baloncuk Ameliyatı
Beyin Tümörü Ameliyatı
Beyin İlaçları
Beyinde Kitle
Beyin Sapı Ameliyatı
Beyinde Baloncuk
Popüler İçerik
Beyin Sapının Görevleri
Beyin Sapının Görevleri
Beyin Sapının Görevleri, Beynin alt kısmında bulunan, kafa sinirleri yolu ile boyun ve yüzün motor ve duyusal hareketlerini sağlayan yeridir. Beyin sa...
Beyinde Damar Genişlemesi
Beyinde Damar Genişlemesi
Beyinde Damar Genişlemesi, kişide birden bire meydana gelen şiddetli bir baş ağrısıyla kendini gösteren bir rahatsızlık olmasının yanı sıra halk tara...
Beyin Lobları
Beyin Lobları
Beyin lobları,Vücudumuzda yer alan sinir sistemini idare eden temel organdır. Baş kısmında yer alan beyin, vücudumuzun en karmaşık organıdır. Fizyoloj...
Beyin Ameliyatı Sonrası
Beyin Ameliyatı Sonrası
Beyin ameliyatı sonrası, Beyin ameliyatı olası trafik kazalarında, beyin damarlarının hasar görmesi ve beyinde oluşabilecek tümörde cerrahi müdahale g...
Düşme Sonucu Beyin Kanaması
Düşme Sonucu Beyin Kanaması
Düşme Sonucu Beyin Kanaması, önlem alınamayan düşerek sert bir zemine çarpma sonucunda, beyin arterindeki damarlarda oluşan zayıflamaya bağlı olarak b...
Bebeklerde Beyinde Kist
Bebeklerde Beyinde Kist
Bebeklerde beyinde kist; bu hastalık genelde anne karnında olmaktadır. Hamileliğin erken döneminde beyinde meydana gelen kistik genişlemedir. Bu kisti...
Beyinde Sıvı Birikmesi
Beyinde Sıvı Birikmesi
Beyinde sıvı birikmesi; Tıp dilindeki adıyla hidrosefali hastalığı beyin içerisinde ve etrafında olması gerekenden daha fazla sıvı birikme durumuna de...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Beyin Ödemi
4 Evre Beyin Tümörü
Beyinde Leke
Beyin Küçülmesi
Beyin Ameliyatı Sonrası Ödem
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2019