Orta Beyin

Orta Beyin

Orta beyin veya mesencephalon (Grekçe: mesos-ortada, enkephalos-beyin, merkezi sinirsel sisteminin; görme, duyma, motor denetim, uyku/uyanma, uyarılma (tetiklik) ve ısı regülasyonu ile alakalı bir parçasıdır. Anatomik olarak, tectum, pedunculi cerebri, aqueductus mesencephali ve tegmentum adlı oluşumları; bununla birlikte birden çok çekirdek ve sinirsel demeti içermektedir. Aşağıya gerçek ponsa, yukarıya gerçek ara beyne eklenir. Ortada beyin beyin kabuğunun altında ve art beynin üzerinde bulunur, bu nedenle beynin ortasına yakındır. Beyin sapından cerebral hemisferlere sinirsel yöntemlerini taşır. İşitme ve görme tepki merkezleri buradadır.

Gelişimi
Embriyonik ilerleme çağında, orta beyinde nöral tüpün 2. keseciği durumda olan, kendisinin ismiyle benzer, mesencephalon'dan gelişmektedir. Mesencephalon; prosencephalon ve rhombencephalon'dan çeşitli olarak, nöral ilerleme süresince bir parça olarak kalır. Embriyonik ilerleme süresince, ortada beyin'deki hücreler sürekli çoğalıp, oluşumu devam eden aquaeductus mesencephali'yi (öbür isimiyle aquaeductus Sylvii) sıkıştırır. İlerleme esnasında aquaeductus mesencephali'nin kısmi veya tümden tıkanıklığı, konjenital hidrosefali'ye sebep olabilmektedir.

Orta beyin yapısı
Nispeten minik bir yapıya sahiptir. Ortadaki beyin ön ve arka beyinleri birbirlerine birleştirmekle görevlidir. Ortadaki beyinde arasında duyma ve görme ile alakalı ciddi işlevler gören nöronlar bulunur (nöron: sinirsel hücresine verilen ad), bu kısım aydınlığa veya ışık kaynağına yönelmemizi olanağı sağlar. Beyin sapı, beynin her üç kısmıyla (ön, arka, orta kısım) ilişki şeklinde durumda olan bir yapıdır. Beyin sapı omurgalı hayvanların hepsinde bulunan bir yapıdır ve beyin evriminde en eskiyen yapıdır. Beyin sapında bulunan nöron faaliyetlerinin önemli bir bölümü, düşüncemizin denetimi altında olmayan tepki hareketlerdir. Ön beyni ve arka beyni ortadaki beyin birleştirir. Orta beyin oranla minik bir yapıya sahiptir. Ortada beyinde duyma ve görme ile alakalı işlem gören nöronlar irtibatı olanağı sağlar. Bu kısım aydınlığa ve ışık kaynağına yönelmemizi olanağı sağlar.
Orta beyin İşlevsel rolü
Orta beyin, beyin sapı bölümleri arasında yer alır. Substantia nigra'sı, basal ganglia'nın motor sistem yolaklarıyla yakından alakalıdır. İnsanın ortadaki beyni, kökensel olarak archipallian'dır, başka bir deyişle evrensel mimari bakımından en eskiyen omurgalı canlılarla benzerlik taşımaktadır. Area tegmentalis ventralis'te ve substantia nigra'da üretilen dopamin; insanlardan, böcekler benzeri en ilkel hayvanlara civarı birçok yüksek türde; motivasyon ve habituasyonda rol oynar. Orta beyinde, ponsun (varol köprüsü) üzerinde, beyincik ve ara beyin aralarında olan bölgedir. Burası miyelinli sinirsel liflerinden meydana gelmiştir. Ortadaki beyin; beyincik, omurilik soğanı, pons ve omurilik ile bağlantı yapan sinirlerin geçtiği yerdir. Burada üçüncü karıcığın dördüncü karıncığa bağlayan bir orta bulunur. Ortadaki beynin üst bölümünde 4 adet çıkıntı vardır. Bu çıkıntılara dördüz çıkıntılar (optik lop) adı verilmiştir. Bunların içinde görme ve duyma tepki merkezleri bulunur. Yüksek ışıkta göz çocuklarının daralması, rastgele bir minik seste köpeğin kulaklarının dikleşmesi, buradaki tepki merkezlerinden sağlanır. Bununla Birlikte ortadaki beyinde adale tonusunu ve vücudun duruşunu tertip eden merkezler de bulunur.
Korpora kuadrigeminal
Bunlar serebral akuaduktusun arka tarafında bulunan 4 tane solid yapıdır. Üsttekilere süperior kollikulus, altta olanlara ise inferior kollikulus ismi verilir. Bu orta beyin lobları, optik sinirin birtakım liflerinin burada çaprazlama yapmasına destekçi olabilir. bu sırada birtakım lifler de çaprazlama yapılmadan geçer. Üst kollikuluslar ani değişken göz hareketleriyle ilgili iken altta bulunanlar ses duyusu iletilmesinde bir sinaps noktası olarak vazife yapar.
Son Güncelleme : 04.12.2018 10:19:29
Orta Beyin ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Orta Beyin Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Orta Beyin"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Beyin Ödemi
Beyin Ödemi
Beyin ödemi, beyin hücreleri arasında sıvı toplanması veya beyin ödemi su ve sodyum içinde ki artma sebebiyle beyin hacminin büyümesi olarak da ifade edilebilir. Hastalık ile ilgili belirti çok azdır ya da yoktur denilebilir. Fakat durum ciddileştiği...
4 Evre Beyin Tümörü
4 Evre Beyin Tümörü
4. Evre beyin tümörü: Beyin tümörü kafatası içerisinde bulunan beyinde hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucunda oluşmasıdır. Beyinde anormal ve hızlı bir şekilde büyüyen tümör kişide beyin tümörü veya beyin kanseri olarak adlandırılan v...
Beyinde Leke
Beyinde Leke
Beyinde leke, genellikle beyaz renk olarak karşımıza çıkan bir durumdur. Günümüzde gittikçe görülme sıklığı daha da artan bu rahatsızlık, özellikle yaşlılarda meydana gelen bir durumdur. Ortaya çıktığı andan itibaren yavaş yavaş insanlarda ciddi raha...
Beyin Küçülmesi
Beyin Küçülmesi
Beyin küçülmesi, sadece ülkemizde değil dünyada sık karşılaşılan bir durumdur. Özellikler yaşı ilerlemiş olan ve yaşlı grubuna giren insanlarda bu hastalık ortaya çıkmaktadır. Beyim küçülmesi, aslında birçok zaman hastalık olarak karşımıza çıkmaktadı...
Beyin Ameliyatı Sonrası Ödem
Beyin Ameliyatı Sonrası Ödem
Beyin ameliyatı sonrası ödem, Deri ve diğer dokular arasında hücrelerin fazla su tutması neticesinde oluşan şişliklere ödem denilir. Ameliyat sonrasında oluşan ödem,vücudun gösterdiği dışa dönük bir belirtisidir. Bu ödemlerin olma nedenleri beslenme ...
Beyinde Kireçlenme
Beyinde Kireçlenme
Beyinde kireçlenme, özellikle yaşı ilerlemiş olan insanlarda meydana gelen bir durumdur. Yaşlı insanlarda son derece yaygın bir şekilde meydana gelen bu durum birçok kişide gizliden gizliye vardır. Fakat bazı insanlarda meydana gelen beyin kireçlenme...
Beyin Tümörü Evreleri
Beyin Tümörü Evreleri
Beyin tümörü evreleri: kişinin yaşam sürecini ve tedavisini belirlemektedir. Beyin tümörü kafatası içerisinde fakat beyin dokusu dışında gelişen tümörlerdir. Beyin tümörleri kafatası içerisinde büyüyerek kafatasına baskı yapmaktadır. Beyin tümörleri ...
Beyinde Kan Pıhtılaşması
Beyinde Kan Pıhtılaşması
Beyinde Kan Pıhtılaşması; Herhangi bir sebeple kan çıkışı meydana geldikten daha sonra kan akışını engellemek kan kaybını önleyebilmek için meydana gelen jel biçimindeki kan peltesidir. Bu işlem normalde vücudun sigortasıdır; fakat, beyinde kan p...
Beyin Omurilik Sıvısı Akması
Beyin Omurilik Sıvısı Akması
Beyin omurilik sıvısı akması, insanlarda özellikle çocukluk dönemleri olmak üzere her yaşta görülebilecek bir durumdur. Tıbbi olarak bu durum farklı şekillerde isimlendirilmiştir. Bu isimlerden en çok kullanılanı ise "Hidrosefali" dir. Hidrosefali di...
Hipoksik Beyin
Hipoksik Beyin
Hipoksik beyin; Beynin normal olan fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için sürekli olarak ihtiyaç duyduğu oksijenin yokluğu durumlarında meydana gelir. Hipoksik beyin, kişide oksijenin kısmen yokluğunu ifade etmektedir. Kişilerde oksijenin yoksunlu...
Beyin Kanaması Ameliyatı
Beyin Kanaması Ameliyatı
Beyin kanaması ameliyatı, beyin kanaması ameliyatı konusuna başlamadan önce, tıbbi açıdan beyin kanamasının tanımı ile başlayalım konumuza. Beyin kanaması, beyni besleyen damarların birisinden veya birkaç tanesinden çeşitli sebeplerden dolayı kanın d...
Doğuştan Beyinde Kist
Doğuştan Beyinde Kist
Doğuştan beyinde kist, Beyin ve omuriliğin çevresinde bulunan bir zar bulunmaktadır. Bulunan bu zara mikroskop altında bakıldığı takdirde örümcek ağına benzer bir görüntü görülür. Bundan dolayı buradaki zara araknoid yani doğuştan beyinde kist adı ve...

 

Beyin Ödemi
4 Evre Beyin Tümörü
Beyinde Leke
Beyin Küçülmesi
Beyin Ameliyatı Sonrası Ödem
Beyinde Kireçlenme
Beyin Tümörü Evreleri
Beyinde Kan Pıhtılaşması
Beyin Omurilik Sıvısı Akması
Hipoksik Beyin
Beyin Kanaması Ameliyatı
Doğuştan Beyinde Kist
Beyin Sapının Görevleri
Beyinde Damar Genişlemesi
Beyin Lobları
Beyin Ameliyatı Sonrası
Düşme Sonucu Beyin Kanaması
Bebeklerde Beyinde Kist
Beyinde Sıvı Birikmesi
Çocuklarda Beyin Kanaması
Akciğer Kanseri Beyin Metastazı Ölüm
Beyinde Kitle Ameliyatı
Beyinde Lezyon
Beyin Zonklaması
Beyin Baloncuk Ameliyatı
Beyin Tümörü Ameliyatı
Beyin İlaçları
Beyinde Kitle
Beyin Sapı Ameliyatı
Beyinde Baloncuk
Popüler İçerik
Beyin Sapının Görevleri
Beyin Sapının Görevleri
Beyin Sapının Görevleri, Beynin alt kısmında bulunan, kafa sinirleri yolu ile boyun ve yüzün motor ve duyusal hareketlerini sağlayan yeridir. Beyin sa...
Beyinde Damar Genişlemesi
Beyinde Damar Genişlemesi
Beyinde Damar Genişlemesi, kişide birden bire meydana gelen şiddetli bir baş ağrısıyla kendini gösteren bir rahatsızlık olmasının yanı sıra halk tara...
Beyin Lobları
Beyin Lobları
Beyin lobları,Vücudumuzda yer alan sinir sistemini idare eden temel organdır. Baş kısmında yer alan beyin, vücudumuzun en karmaşık organıdır. Fizyoloj...
Beyin Ameliyatı Sonrası
Beyin Ameliyatı Sonrası
Beyin ameliyatı sonrası, Beyin ameliyatı olası trafik kazalarında, beyin damarlarının hasar görmesi ve beyinde oluşabilecek tümörde cerrahi müdahale g...
Düşme Sonucu Beyin Kanaması
Düşme Sonucu Beyin Kanaması
Düşme Sonucu Beyin Kanaması, önlem alınamayan düşerek sert bir zemine çarpma sonucunda, beyin arterindeki damarlarda oluşan zayıflamaya bağlı olarak b...
Bebeklerde Beyinde Kist
Bebeklerde Beyinde Kist
Bebeklerde beyinde kist; bu hastalık genelde anne karnında olmaktadır. Hamileliğin erken döneminde beyinde meydana gelen kistik genişlemedir. Bu kisti...
Beyinde Sıvı Birikmesi
Beyinde Sıvı Birikmesi
Beyinde sıvı birikmesi; Tıp dilindeki adıyla hidrosefali hastalığı beyin içerisinde ve etrafında olması gerekenden daha fazla sıvı birikme durumuna de...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Beyin Ödemi
4 Evre Beyin Tümörü
Beyinde Leke
Beyin Küçülmesi
Beyin Ameliyatı Sonrası Ödem
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2019