Beyin Fonksiyonları

Beyin Fonksiyonları

Beyin fonksiyonları, beynin her alanında farklı işlevler olarak yerine getirilir. Beynin sürekli olarak çalıştırılması, beyinde yeni sinir hücrelerinin oluşmasını sağlar. Hatırlamak, yeni düşünceler beyinde yeni bağlantılar kurulmasını sağlar. 1,4 kg gelen insan beyni oldukça karmaşık bir yapının sahibidir. Vücuttaki en yağlı organda beyindir. Beyin fonksiyonları durduğu takdirde, hücrelerin geri döndürülmesi olanaksızdır. Bu nedenle günümüzde Alzheimer gibi hastalıkların kesin bir tedavisi yoktur. Beyindeki bölümler beyin fonksiyonlarının yerine getirilmesinde önemli bir rol oynar.

Beyin fonksiyonları nelerdir?

Beyin fonksiyonları ona bağlı olan beyincik, beyin sapı, hipofiz bezi gibi bölümlerle bağlantılı şekilde yerine getirilir. Bu bölümlerdeki hasar beynin fonksiyonlarına da engel olur.

Beyin sapı: Beynin aşağı uzantısında yer alan bu bölüm, omurilik ve beyin bağlantısını sağlar. Yaşamla alakalı çoğu beyin fonksiyonu burada lokalize olur. Göz hareketleri açısından önemli bir bölgedir. Göz ve yüz hareketleri, yüzdeki hisler, duyma, denge çekirdekleri burada bulunur. Nefes alıp verme, kalp ritmi, kan basıncı, yutma burada kontrol edilir. Beynin korteks tabakasından, omurilik ve sinirlere gelen ve giden lifler bayin sapından geçerler. Bunlarda oluşan hasar sonucunda beyin ölümü gerçekleşir. Buradaki beyin fonksiyonu olmazsa kişi yaşayamaz. 12 kafa sinirinin 10 tanesi beyin sapından çıkar. Göz hareketleri, duyma, yüz mimikleri, yüzün hissi, tat alma, dil, omuz ve boyun kaslarının hareketlerini de buradan çıkmış olan kafa sinirleri kontrol eder.

Beyincik: Beynin oksipital lobunun altındaki beyincik ince el hareketlerindeki koordinasyonunu, dengenin sağlanmasını, vücut postürünün devamını sağlar.

Beyin: İki ana bölüme ayrılmış olan beyinde bu sağ ve sol hemisfer korpus kallozum ile bağlıdır. Bu sayede beynin iki yarısı arasındaki mesaj geçişi sağlanır. Beyin içindeki mesajların iletimi çeşitli yollarla olur. Beyin dokusunda olabilecek bir tümör, lezyon bağlantı yollarını bozabilir. Bu durum okuma, konuşma, hareket etme yeteneklerine zarar verir. Beyinden 12 kafa siniri çıkar. Bu sinirlerin oldukça özel fonksiyonları bulunmaktadır.

Hipotalamus: Bu hipofiz bezine mesajları ileten sinir bağlantılarını içerir. Uyku, vücut ısısı, seksüel davranış, yemek yeme, hareketlerin kontrolü, hormonların salgılanması fonksiyonlarını yerine getirir.

Frontal loblar: Bunlar en büyük olanlardır ve farklı fonksiyonlardan sorumludurlar. Konuşma, istemli hareketler, davranışsal ve entellektüel fonksiyonlar bunlar arasındadır. Vücuda hareket veren, zeka, hafıza, öfke, kişilik, konsantrasyon gibi fonksiyonlarda yürütülür. Konuşmanın yapılması, göz ve baş hareketi kontrol edilir.

Oksipital loblar: Beynin arkasına lokalize olan bu loblar, görme fonksiyonunu üstlenmiştir. Sağ lob solu görmemizi sağlarken, sol lob sağı görmemizi sağlar.

Paryetal loblar: Beynin bu lobları diğer loblarda olan görme, motor, duyu, duyma sinyallerinin değerlendirilmesini yapar.

Temporal loblar: İki tarafta kulak hizasında olan bu lobların fonksiyonları önemlidir. Sol lobta görüntü hafızası saklanır, sağ lobta sözel hafıza saklanır. Lobların arkası emosyon ve reaksiyonu değerlendirmede etkili olur.

Limbik sistem: Emosyonları içeren bu sistemde hipotalamus, talamus, amigdala ve hipokampusu bulunur. Öğrenileni hatırlamayı, agresif davranışın üretilmesini sağlar.

Hipofiz bezi: Hormon salgılanmasını kontrol eder. Büyüme ve gelişme, meme, böbrek gibi organların fonksiyonlarının kontrolü, testisler, tiroid bezi, böbrek üstü bezleri gibi bezlerin fonksiyonlarını da kontrol eder.

Beyin fonksiyonları beynin yapısı gibi karmaşık bir sistem dahilinde işler. Beynin herhangi bir alanındaki aksaklık, hasar gibi sorunlar fonksiyonların yerine getirilmesine engel olur. Örneğin dil fonksiyonu için beynin bazı kısımlarının çalışması gerekir. Çalışmadığı takdirde dil fonksiyonu yerine getirilemez.
Son Güncelleme : 20.11.2018 23:49:42
Beyin Fonksiyonları ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Beyin Fonksiyonları Yorumları

şifre Kırmızı sayı

1 Yorum Yapılmış "Beyin Fonksiyonları"
Beynin bildiğim kadarı ile 4 farklı bölümü bulunuyor ve hepsinin farklı farklı görevleri var. Beynin ne gibi fonksiyonları olduğu konusunda bana detaylı bilgi verir misiniz. 8. sınıfa gidiyorum ve fen bilgisi dersinde konumuz bu. Benim çok iyi çalışmam gerekiyor
Güldeste . 30.10.2018 22:57:20
CEVAP YAZ
Beyin Ödemi
Beyin Ödemi
Beyin ödemi, beyin hücreleri arasında sıvı toplanması veya beyin ödemi su ve sodyum içinde ki artma sebebiyle beyin hacminin büyümesi olarak da ifade edilebilir. Hastalık ile ilgili belirti çok azdır ya da yoktur denilebilir. Fakat durum ciddileştiği...
4 Evre Beyin Tümörü
4 Evre Beyin Tümörü
4. Evre beyin tümörü: Beyin tümörü kafatası içerisinde bulunan beyinde hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucunda oluşmasıdır. Beyinde anormal ve hızlı bir şekilde büyüyen tümör kişide beyin tümörü veya beyin kanseri olarak adlandırılan v...
Beyinde Leke
Beyinde Leke
Beyinde leke, genellikle beyaz renk olarak karşımıza çıkan bir durumdur. Günümüzde gittikçe görülme sıklığı daha da artan bu rahatsızlık, özellikle yaşlılarda meydana gelen bir durumdur. Ortaya çıktığı andan itibaren yavaş yavaş insanlarda ciddi raha...
Beyin Küçülmesi
Beyin Küçülmesi
Beyin küçülmesi, sadece ülkemizde değil dünyada sık karşılaşılan bir durumdur. Özellikler yaşı ilerlemiş olan ve yaşlı grubuna giren insanlarda bu hastalık ortaya çıkmaktadır. Beyim küçülmesi, aslında birçok zaman hastalık olarak karşımıza çıkmaktadı...
Beyin Ameliyatı Sonrası Ödem
Beyin Ameliyatı Sonrası Ödem
Beyin ameliyatı sonrası ödem, Deri ve diğer dokular arasında hücrelerin fazla su tutması neticesinde oluşan şişliklere ödem denilir. Ameliyat sonrasında oluşan ödem,vücudun gösterdiği dışa dönük bir belirtisidir. Bu ödemlerin olma nedenleri beslenme ...
Beyinde Kireçlenme
Beyinde Kireçlenme
Beyinde kireçlenme, özellikle yaşı ilerlemiş olan insanlarda meydana gelen bir durumdur. Yaşlı insanlarda son derece yaygın bir şekilde meydana gelen bu durum birçok kişide gizliden gizliye vardır. Fakat bazı insanlarda meydana gelen beyin kireçlenme...
Beyin Tümörü Evreleri
Beyin Tümörü Evreleri
Beyin tümörü evreleri: kişinin yaşam sürecini ve tedavisini belirlemektedir. Beyin tümörü kafatası içerisinde fakat beyin dokusu dışında gelişen tümörlerdir. Beyin tümörleri kafatası içerisinde büyüyerek kafatasına baskı yapmaktadır. Beyin tümörleri ...
Beyinde Kan Pıhtılaşması
Beyinde Kan Pıhtılaşması
Beyinde Kan Pıhtılaşması; Herhangi bir sebeple kan çıkışı meydana geldikten daha sonra kan akışını engellemek kan kaybını önleyebilmek için meydana gelen jel biçimindeki kan peltesidir. Bu işlem normalde vücudun sigortasıdır; fakat, beyinde kan p...
Beyin Omurilik Sıvısı Akması
Beyin Omurilik Sıvısı Akması
Beyin omurilik sıvısı akması, insanlarda özellikle çocukluk dönemleri olmak üzere her yaşta görülebilecek bir durumdur. Tıbbi olarak bu durum farklı şekillerde isimlendirilmiştir. Bu isimlerden en çok kullanılanı ise "Hidrosefali" dir. Hidrosefali di...
Hipoksik Beyin
Hipoksik Beyin
Hipoksik beyin; Beynin normal olan fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için sürekli olarak ihtiyaç duyduğu oksijenin yokluğu durumlarında meydana gelir. Hipoksik beyin, kişide oksijenin kısmen yokluğunu ifade etmektedir. Kişilerde oksijenin yoksunlu...
Beyin Kanaması Ameliyatı
Beyin Kanaması Ameliyatı
Beyin kanaması ameliyatı, beyin kanaması ameliyatı konusuna başlamadan önce, tıbbi açıdan beyin kanamasının tanımı ile başlayalım konumuza. Beyin kanaması, beyni besleyen damarların birisinden veya birkaç tanesinden çeşitli sebeplerden dolayı kanın d...
Doğuştan Beyinde Kist
Doğuştan Beyinde Kist
Doğuştan beyinde kist, Beyin ve omuriliğin çevresinde bulunan bir zar bulunmaktadır. Bulunan bu zara mikroskop altında bakıldığı takdirde örümcek ağına benzer bir görüntü görülür. Bundan dolayı buradaki zara araknoid yani doğuştan beyinde kist adı ve...

 

Beyin Ödemi
4 Evre Beyin Tümörü
Beyinde Leke
Beyin Küçülmesi
Beyin Ameliyatı Sonrası Ödem
Beyinde Kireçlenme
Beyin Tümörü Evreleri
Beyinde Kan Pıhtılaşması
Beyin Omurilik Sıvısı Akması
Hipoksik Beyin
Beyin Kanaması Ameliyatı
Doğuştan Beyinde Kist
Beyin Sapının Görevleri
Beyinde Damar Genişlemesi
Beyin Lobları
Beyin Ameliyatı Sonrası
Düşme Sonucu Beyin Kanaması
Bebeklerde Beyinde Kist
Beyinde Sıvı Birikmesi
Çocuklarda Beyin Kanaması
Akciğer Kanseri Beyin Metastazı Ölüm
Beyinde Kitle Ameliyatı
Beyinde Lezyon
Beyin Zonklaması
Beyin Baloncuk Ameliyatı
Beyin Tümörü Ameliyatı
Beyin İlaçları
Beyinde Kitle
Beyin Sapı Ameliyatı
Beyinde Baloncuk
Popüler İçerik
Beyin Sapının Görevleri
Beyin Sapının Görevleri
Beyin Sapının Görevleri, Beynin alt kısmında bulunan, kafa sinirleri yolu ile boyun ve yüzün motor ve duyusal hareketlerini sağlayan yeridir. Beyin sa...
Beyinde Damar Genişlemesi
Beyinde Damar Genişlemesi
Beyinde Damar Genişlemesi, kişide birden bire meydana gelen şiddetli bir baş ağrısıyla kendini gösteren bir rahatsızlık olmasının yanı sıra halk tara...
Beyin Lobları
Beyin Lobları
Beyin lobları,Vücudumuzda yer alan sinir sistemini idare eden temel organdır. Baş kısmında yer alan beyin, vücudumuzun en karmaşık organıdır. Fizyoloj...
Beyin Ameliyatı Sonrası
Beyin Ameliyatı Sonrası
Beyin ameliyatı sonrası, Beyin ameliyatı olası trafik kazalarında, beyin damarlarının hasar görmesi ve beyinde oluşabilecek tümörde cerrahi müdahale g...
Düşme Sonucu Beyin Kanaması
Düşme Sonucu Beyin Kanaması
Düşme Sonucu Beyin Kanaması, önlem alınamayan düşerek sert bir zemine çarpma sonucunda, beyin arterindeki damarlarda oluşan zayıflamaya bağlı olarak b...
Bebeklerde Beyinde Kist
Bebeklerde Beyinde Kist
Bebeklerde beyinde kist; bu hastalık genelde anne karnında olmaktadır. Hamileliğin erken döneminde beyinde meydana gelen kistik genişlemedir. Bu kisti...
Beyinde Sıvı Birikmesi
Beyinde Sıvı Birikmesi
Beyinde sıvı birikmesi; Tıp dilindeki adıyla hidrosefali hastalığı beyin içerisinde ve etrafında olması gerekenden daha fazla sıvı birikme durumuna de...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Beyin Ödemi
4 Evre Beyin Tümörü
Beyinde Leke
Beyin Küçülmesi
Beyin Ameliyatı Sonrası Ödem
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2019