Beyin Anevrizması

Beyin Anevrizması

Beyin Anevrizması, beyinde olan atardamar duvarındaki zayıflama nedeniyle oluşan balonlaşmadır. Daha çok damarlardaki çatallanma olan bölgelerde görülür. Balonlaşan yapının damarlara nazaran dayanıksız olması, yırtılarak beyinde kanamaya yol açarak yaşamsal tehlike oluşturabilir. Beyin anevrizması doğuştan damarlardaki gelişme bozukluğundan ya da damar sertliği, yüksek tansiyon, kafa travması ve çeşitli enfeksiyonlar nedeniyle olabilir. Anevrizma daha çok beyin tabanında gelişir ve bölgedeki beyin omurilik sıvısında kanamaya yol açar. Anevrizmada kanama riski yıllık % 1 oranındadır. Bu kanamalar subaraknoid kanama olarak adlandırılır. Kanamaların inme, koma hali ya da ölüme neden olma riski bulunmaktadır.

Beyin anevrizması tipleri

Sakküler anevrizmalar (Kese biçimli): Bu en fazla görülen anevrizma tipidir Beyin tabanındaki büyük damarlarda olan çatallaşan bölgelerde meydana gelir. Çatallanma yerinde damar çeperi daha fazla basınca maruz kalır. Sabit basıncı etkisiyle damar duvarında daha fazla hasar oluşur ve balonlaşma meydana gelebilir. Bu tür beyin anevrizmaları yıllar içinde gelişim gösterir. Bu nedenle anevrizmanın yırtılma olasılığı yaş ilerledikçe artar. Yaşın ilerlemesiyle birlikte damar yapısı bozulduğu için damar duvarı esnekliğini yitirir. Bu da anevrizma oluşmasında etkili olabilir.

Fuziforma anevrizmalar (İğ biçimli): Bu tür anevrizmada damarın uzunca kısmını içine alan iğ biçiminde genişleme meydana gelir. Bu anevrizmalarda yırtılmadan kaynaklı kanama olabilir. İlerleyen aşamada genişleyerek çevre beyin dokusunda baskıya neden olur ya da içinde gelişen pıhtılaşmadan ayrılan kalıntılar beyin damarlarında emboli yani tıkanmaya neden olarak, inme gibi sonuçlar doğurabilir.

Mikotik anevrizmalar (İltihap nedeniyle oluşanlar): Bu tür anevrizmalar nadiren görülür. Damardaki mikrobik hastalık sonucunda gelişir. Biçimleri keseye benzer. Damar duvarında hasara neden olan iltihaplanma duvarın zayıflamasına yol açar. Bu şekilde yırtılma ve anevrizma riski ortaya çıkar. En fazla kalp romatizması diye bilinen subakat bakteriyel endokarditin nedeniyle bu anevrizmalar oluşur.

Travmatik anevrizmalar (Kaza sonucunda oluşanlar): Bunlar kaza sonucunda beyin damarlarında oluşan beyin anevrizması türleridir.Travma olan bölgede zayıflayan damar duvarında yırtılmalar meydana gelebilir.

Beyin anevrizmasının toplumdaki yaygınlığı ve nedenleri 

Beyin anevrizmasından kaynaklanan beyin kanamasının görülme sıklığı yılda 100.000 kişide ortalama 10-15 kişi kadardır. Ülkemizde de yılda yaklaşık 10.000 kişinin anevrizma kaynaklı beyin kanaması geçirdiği kabul edilir. Hastaların ortalama üçte biri daha sağlık kuruluşuna gidemeden kaybedilir. Sağlık kuruluğuna gidebilen hastalarında ölün oranı yaklaşık % 25-40 seviyesindedir. Buna göre beyin anevrizması nediyle beyin kanaması geçiren hastaların yaklaşık yarısı kaybedilmektedir. Bu nedenle henüz kanama olmadan hastada risk taşıyan beyin anevrizmasının erken tanısı ve tedavi edilmesi önemli hale geliyor.

Beyin anevrizması her yaş grubunu etkileyebilir. Fakat 25 yaş ve üzeri kişilerde daha sık görülür. Toplumda yaygınlığı daha çok 50-60 yaş arası kişilerdedir. Kadınlarda erkeklere göre 3 kat fazla görülür. Eğer ailede beyin anevrizması hikayesi varsa kişinin daha riskli olduğu söylenebilir. Ayrıca bir kişide birden fazla anevrizma varsa kanama riski daha yüksek olur.

Beyin anevrizması nedenleri kesin olarak bilinmese de, bazı faktörlerin riski arttırdığı bilinmektedir. Bu faktörler arasında yüksek tansiyon, şeker hastalığı, sigara kullanımı, damar sertliği gibi kan damarlarında hasar olması, genetik yatkınlık, bazı enfeksiyonlar, aşırı alkol tüketimi sayılabilir.

Beyin anevrizması belirtileri

Beynin anevrizması sonucu kanaması olan hastalarda ortaya çıkan bazı uyarıcı belirtiler erken tanı için önemli bir veri olabilir. Herhangi bir alanda ısrarcı baş ağrısı, kişinin başını öne eğemeyeceği derecede ensede sertlik, bulantı ve kusma, çift görme ya da bulanık görme şeklinde ışığa hassasiyet oluşması, his kusurları bu belirtiler arasında olabilir. Kanaması olmayan beyin anevrizmasında ise genellikle belirtiler olmaz. Israrcı baş ağrısı, halsizlik, çift görme, göz üzerinde ve arkasında ağrı, tek taraflı genişleyen göz bebeği gibi belirtiler az sayıdaki hasta grubunda biri ya da hepsi bir anda görülebilir.

Beyin anevrizması riskleri ve komplikasyonları

Beyin anevrizmaları yırtıldığında genellikle subaraknoid kanama meydana gelir. Yüksek basınçla beyin ve beyin zarlarına geçen kanama basınç oluşturabilir. Kanama sadece beyne değil omuriliğe kadar ilerleyebilir. Kanamanın şekli sızma gibi de olabilir ve sızma yerinde oluşan bir pıhtı kanamayı kesebilir. Bu durumda hasta yaşamını kaybetmeyebilir. Fakat pıhtının neden  olduğu bu durum yeniden kanama riskini önlemez. Kanama her tekrarladığında hastanın yaşamı daha riskli hale gelebilir ve yaşama olasılığı azalır.

Beyin anevrizmasının yeri, büyüklüğü ve konfigürasyonunun kesin olarak belirlenmezi tedavisini ve kanamanın yeniden olmasını önleyecek önemli bir noktadır. Oluşan kanama sonrasında yeniden kanama olma olasılığı ilk 14 günde % 20 seviyesindedir. Anevrizmanın yol açtığı kanamada ölüm riski % 50 kadardır. Sağ kalana hastalarda da % 25 oranında kalıcı derecede nörolojik sorunlar ortaya çıkabilir. Hem akıl fonksiyonlarında, hem de felç gibi bütün vücut fonksiyonlarında sorun oluşabilir. Ciddi durumlarda kanama beyin hücrelerine önemli zararlar verebilir. Beyin anevrizması ne kadar büyük olursa kanamada fazla olacağı için çevre beyin dokularına baskı yapabilir. Bunun dışında anevrizma içinde pıhtı oluşabilir. Pıhtıdan kopan parçalar inme sorununa neden olabilir.

Kan beyin çevresine sızdığında vazospazm denilen damarlarda daralmaya neden olabilir. Bu beyin dokusuna giden kan akımının azalmasına ve inmeye yol açabilir. Vazospazm gelişimi genellikle kanamadan sonraki 5-8 günde olur. Bunun tedavisi oldukça güç olur ve hastanın yaşamı riske girebilir. Kanayan anevrizmadan sızan kan beyindeki beyin omurilik sıvısının dolaşımını engeller ve hidrosefali denilen sorun yaşanabilir. Bu nedenle beyindeki vertikül denilen boşluklarda aşırı sıvı birikeceği için kafa içi basıncında artış olur. Bunun önlemek için boşluklara dren konularak buralarda biriken sıvı ile kan sızıntısı dışarıya alınmalıdır. Beyin anevrizması kanaması beyinde ödem ya da şişliğe de neden olabilir. Bu da beynin fonksiyonlarını ciddi şekilde etkileyebilir. Beyin dokusu bundan zarar görebilir. Ödem kan damarlarına baskı yaparak beyne giden kan miktarında azalmaya yol açabilir.

Beyin anevrizması tanı yöntemleri

Beyin anevrizması olan hastalar sadece beyin ve sinir cerrahlarının kontrolünde hastanelerde yatabilir. Kanaması olan anevrizmalı hastaların tanısı muayene ile yapılabilir. Fakat kesin tanı koymak için ek tetkiklere gerek duyulur. Hasta öyküsünü doğru aktarırsa tanısal testler yerinde kullanılabilir. Hastalarda başka anevrizmalarının olma olasılığı yüksek olduğundan doğru tanısal testlerin kullanılması çok önemlidir. 
Beyin anevrizması için kullanılan tanı yöntemleri ise beyin anjiyografisi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, manyetik rezonans anjiyografi olarak sayılabilir.

Beyin anevrizması tedavi yöntemleri

Beyin anevrizması tanısı konulana hastalarda uygulanacak üç önemli tedavi seçeneği bulunmaktadır. Bu yöntemler gözlem ya da cerrahi olmayan tedavi, cerrahi tedavi ve anevrizmanın klipslenerek kapatılması, damar içi tedaviyle stendleme ve tıkamadır. Beyin anevrizmasında tedavi yöntemine doktor ve hasta beraber karar verir. Hastanın bilinci anevrizma kanaması nedeniyle kapalıysa ve durum acil ise verilecek karar hastanın yakınlarıyla beraber alınır. Doktor tüm tedavi seçeneklerini risk ve faydaları ile birlikte hastaya ya da yakınlarını aktarır. Doktor hasta için en uygun tedavi yöntemini önermelidir.

Tıp alanında hala beyin anevrizması tedavisinde en iyi yöntemin ne olduğu tartışmalı bir konudur. Fakat tedavinin en kısa sürede yapılması da gerekir. Anevrizmanın kanaması cerrahi riskleri de arttırır. Ayrıca anevrizma büyüklüğü, yeri, hastanın yaşı, genel durumu da tedavide önemli etkenlerdir.

Anevrizma küçük olduğunda, yerinde fazla büyüme göstermediğinde ve kanama riski olduğunda gözlem ya da cerrahi olmayan tedavi yani hastayı takip tercih edilebilir. Fakat tanısal testler düzenli aralıklarla yapılmalıdır. Kanaması olmayan hastalara ilaç tedavisi de uygulanabilir. Bu hastaların sigara içmemesi, tansiyonunun kontrol altında olması gerekir.

Cerrahi tedavi ve anevrizmanın klipsleme ile kapatılması beyin anevrizması olan hastalarda uzun zamandır uygulanan altın standart olarak kabul edilen bir girişimdir. Genel anestezi ile kafatasında açılan ufak bir delikten yapılan ameliyatta anevrizma klipslenerek kapatılır. Çevre dokulardan ve damarlardan sıyrılan anevrizma çoğunlukla titanyumdan üretilen metal bir kliple kapatılır. Böylece anevrizmanın köken aldığı damardaki kan akımı da devam eder. Bu klipler vücuda zarar vermez ve kalıcı olarak kalır. Bu hastalara MR çekilmesinde sorun olmaz. 4-5 gün hastanede kalana hastaların 4 hafta kadar evde dinlenmesi gerekir. Kanaması olan hastaların hastanede kalma süresi daha uzundur. Bu şekilde cerrahi tedavi yapılmasının bazı komplikasyonları da olabilir. Klipsleme sırasında çevre yapılar ve damarlarda hasar oluşabilir.

Damar içi tedavi yöntemi ise son yıllarda geliştirilen bir yöntemdir. Bu tıkalı kalp damarlarının açılmasına benzer. Cerrahi klipsleme uygulamasına alternatif olarak görülür. Özellikle cerrahi riski yüksek olan, nörolojik tablosu kötüleşmiş olan ya da beyin sapı ve beynin derin alanlarını besleyen beyin atardamarı gibi riskli bölgelerde oluşan anevrizmaların tedavisinde damar içi yöntemi iyi bir tercih olabilir. 

Bu yöntem sedasyon ya da genel anestezi altında uygulanabilir. Kasıktan büyük damardan atardamar sistemine ulaşılır. Damara iğne yerleştirilerek, küçük bir katater yardımıyla beyni besleyen damarlara ulaşılır. Anevrizma içinden ince bir tel yani tıbbi adıyla koil anevrizmaya yerleştirilir. Koil bükülebilir platinden yapıldığından anevrizmanın şeklini alabilir. İlave koil gönderilerek anevrizmanın içi doldurulur. Böylece anevrizma içine kan akımı durdurulmuş olur. Anevrizma içinde oluşan pıhtı ve dokular anevrizma tabanındaki koilleri doldurur. Bu sayede hastada tam olarak iyileşme beklenir. Bazı operasyonlarda koiler balon ya da stent yardımıyla da yerleştirilir. Bu yöntemin de bazı dezavantajları vardır. Koiler kullanıldığında anevrizmanın erken aşamada kapanma olasılığı düşük olur. Ayrıca beyin anevrizmasının tekrarlama olasılığı yüksektir.
Son Güncelleme : 05.10.2018 19:51:47
Beyin Anevrizması ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Sayfayı Düzenle Düzenleme Geçmişi

Beyin Anevrizması Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Beyin Anevrizması"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Beyin Ödemi
Beyin Ödemi
Beyin ödemi, beyin hücreleri arasında sıvı toplanması veya beyin ödemi su ve sodyum içinde ki artma sebebiyle beyin hacminin büyümesi olarak da ifade edilebilir. Hastalık ile ilgili belirti çok azdır ya da yoktur denilebilir. Fakat durum ciddileştiği...
4 Evre Beyin Tümörü
4 Evre Beyin Tümörü
4. Evre beyin tümörü: Beyin tümörü kafatası içerisinde bulunan beyinde hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucunda oluşmasıdır. Beyinde anormal ve hızlı bir şekilde büyüyen tümör kişide beyin tümörü veya beyin kanseri olarak adlandırılan v...
Beyinde Leke
Beyinde Leke
Beyinde leke, genellikle beyaz renk olarak karşımıza çıkan bir durumdur. Günümüzde gittikçe görülme sıklığı daha da artan bu rahatsızlık, özellikle yaşlılarda meydana gelen bir durumdur. Ortaya çıktığı andan itibaren yavaş yavaş insanlarda ciddi raha...
Beyin Küçülmesi
Beyin Küçülmesi
Beyin küçülmesi, sadece ülkemizde değil dünyada sık karşılaşılan bir durumdur. Özellikler yaşı ilerlemiş olan ve yaşlı grubuna giren insanlarda bu hastalık ortaya çıkmaktadır. Beyim küçülmesi, aslında birçok zaman hastalık olarak karşımıza çıkmaktadı...
Beyin Ameliyatı Sonrası Ödem
Beyin Ameliyatı Sonrası Ödem
Beyin ameliyatı sonrası ödem, Deri ve diğer dokular arasında hücrelerin fazla su tutması neticesinde oluşan şişliklere ödem denilir. Ameliyat sonrasında oluşan ödem,vücudun gösterdiği dışa dönük bir belirtisidir. Bu ödemlerin olma nedenleri beslenme ...
Beyinde Kireçlenme
Beyinde Kireçlenme
Beyinde kireçlenme, özellikle yaşı ilerlemiş olan insanlarda meydana gelen bir durumdur. Yaşlı insanlarda son derece yaygın bir şekilde meydana gelen bu durum birçok kişide gizliden gizliye vardır. Fakat bazı insanlarda meydana gelen beyin kireçlenme...
Beyin Tümörü Evreleri
Beyin Tümörü Evreleri
Beyin tümörü evreleri: kişinin yaşam sürecini ve tedavisini belirlemektedir. Beyin tümörü kafatası içerisinde fakat beyin dokusu dışında gelişen tümörlerdir. Beyin tümörleri kafatası içerisinde büyüyerek kafatasına baskı yapmaktadır. Beyin tümörleri ...
Beyinde Kan Pıhtılaşması
Beyinde Kan Pıhtılaşması
Beyinde Kan Pıhtılaşması; Herhangi bir sebeple kan çıkışı meydana geldikten daha sonra kan akışını engellemek kan kaybını önleyebilmek için meydana gelen jel biçimindeki kan peltesidir. Bu işlem normalde vücudun sigortasıdır; fakat, beyinde kan p...
Beyin Omurilik Sıvısı Akması
Beyin Omurilik Sıvısı Akması
Beyin omurilik sıvısı akması, insanlarda özellikle çocukluk dönemleri olmak üzere her yaşta görülebilecek bir durumdur. Tıbbi olarak bu durum farklı şekillerde isimlendirilmiştir. Bu isimlerden en çok kullanılanı ise "Hidrosefali" dir. Hidrosefali di...
Hipoksik Beyin
Hipoksik Beyin
Hipoksik beyin; Beynin normal olan fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için sürekli olarak ihtiyaç duyduğu oksijenin yokluğu durumlarında meydana gelir. Hipoksik beyin, kişide oksijenin kısmen yokluğunu ifade etmektedir. Kişilerde oksijenin yoksunlu...
Beyin Kanaması Ameliyatı
Beyin Kanaması Ameliyatı
Beyin kanaması ameliyatı, beyin kanaması ameliyatı konusuna başlamadan önce, tıbbi açıdan beyin kanamasının tanımı ile başlayalım konumuza. Beyin kanaması, beyni besleyen damarların birisinden veya birkaç tanesinden çeşitli sebeplerden dolayı kanın d...
Doğuştan Beyinde Kist
Doğuştan Beyinde Kist
Doğuştan beyinde kist, Beyin ve omuriliğin çevresinde bulunan bir zar bulunmaktadır. Bulunan bu zara mikroskop altında bakıldığı takdirde örümcek ağına benzer bir görüntü görülür. Bundan dolayı buradaki zara araknoid yani doğuştan beyinde kist adı ve...

 

Beyin Ödemi
4 Evre Beyin Tümörü
Beyinde Leke
Beyin Küçülmesi
Beyin Ameliyatı Sonrası Ödem
Beyinde Kireçlenme
Beyin Tümörü Evreleri
Beyinde Kan Pıhtılaşması
Beyin Omurilik Sıvısı Akması
Hipoksik Beyin
Beyin Kanaması Ameliyatı
Doğuştan Beyinde Kist
Beyin Sapının Görevleri
Beyinde Damar Genişlemesi
Beyin Lobları
Beyin Ameliyatı Sonrası
Düşme Sonucu Beyin Kanaması
Bebeklerde Beyinde Kist
Beyinde Sıvı Birikmesi
Çocuklarda Beyin Kanaması
Akciğer Kanseri Beyin Metastazı Ölüm
Beyinde Kitle Ameliyatı
Beyinde Lezyon
Beyin Zonklaması
Beyin Baloncuk Ameliyatı
Beyin Tümörü Ameliyatı
Beyin İlaçları
Beyinde Kitle
Beyin Sapı Ameliyatı
Beyinde Baloncuk
Popüler İçerik
Beyin Sapının Görevleri
Beyin Sapının Görevleri
Beyin Sapının Görevleri, Beynin alt kısmında bulunan, kafa sinirleri yolu ile boyun ve yüzün motor ve duyusal hareketlerini sağlayan yeridir. Beyin sa...
Beyinde Damar Genişlemesi
Beyinde Damar Genişlemesi
Beyinde Damar Genişlemesi, kişide birden bire meydana gelen şiddetli bir baş ağrısıyla kendini gösteren bir rahatsızlık olmasının yanı sıra halk tara...
Beyin Lobları
Beyin Lobları
Beyin lobları,Vücudumuzda yer alan sinir sistemini idare eden temel organdır. Baş kısmında yer alan beyin, vücudumuzun en karmaşık organıdır. Fizyoloj...
Beyin Ameliyatı Sonrası
Beyin Ameliyatı Sonrası
Beyin ameliyatı sonrası, Beyin ameliyatı olası trafik kazalarında, beyin damarlarının hasar görmesi ve beyinde oluşabilecek tümörde cerrahi müdahale g...
Düşme Sonucu Beyin Kanaması
Düşme Sonucu Beyin Kanaması
Düşme Sonucu Beyin Kanaması, önlem alınamayan düşerek sert bir zemine çarpma sonucunda, beyin arterindeki damarlarda oluşan zayıflamaya bağlı olarak b...
Bebeklerde Beyinde Kist
Bebeklerde Beyinde Kist
Bebeklerde beyinde kist; bu hastalık genelde anne karnında olmaktadır. Hamileliğin erken döneminde beyinde meydana gelen kistik genişlemedir. Bu kisti...
Beyinde Sıvı Birikmesi
Beyinde Sıvı Birikmesi
Beyinde sıvı birikmesi; Tıp dilindeki adıyla hidrosefali hastalığı beyin içerisinde ve etrafında olması gerekenden daha fazla sıvı birikme durumuna de...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Beyin Ödemi
4 Evre Beyin Tümörü
Beyinde Leke
Beyin Küçülmesi
Beyin Ameliyatı Sonrası Ödem
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Nisan - 2019